Zimtstern

Zimtstern

Zimtstern Uwe's Backstube

Gesamtnote 3,67 / 5,00
Omagefühl 2,00 / 5,00

» Zimtstern Uwe's Backstube

Zimtstern Bäcker Treiber

Gesamtnote 4,13 / 5,00
Omagefühl 3,33 / 5,00

» Zimtstern Bäcker Treiber

Zimtstern Bäcker Frank

Gesamtnote 3,53 / 5,00
Omagefühl 2,00 / 5,00

» Zimtstern Bäcker Frank

Zimtstern Bäcker Nast

Gesamtnote 3,13 / 5,00
Omagefühl 2,67 / 5,00

» Zimtstern Bäcker Nast

Zimtstern Bäcker Hafendörfer

Gesamtnote 4,51 / 5,00
Omagefühl 4,00 / 5,00

» Zimtstern Bäcker Hafendörfer

Zimtstern Bäcker Siegel

Gesamtnote 4,31 / 5,00
Omagefühl 4,15 / 5,00

» Zimtstern Bäcker Siegel

Zimtstern Bäcker Bubeck

Gesamtnote 4,38 / 5,00
Omagefühl 4,15 / 5,00

» Zimtstern Bäcker Bubeck